اطلاعات کاربر


nasser esmaily

پست الکترونیکی : ******
سطح کاربری : عادی
آدرس وبلاگ یا وب سایت :
شماره تماس : ******
شهر : تهران
استان : تهران
تاریخ عضویت در سایت : 1393/8/23
علاقه مندی به : Alpine : اسکی آلپاین

ردیفکالامارکمدلنمایشدرخواست خرید
1 چوب اسکی با فیکس سالامون SUPERXE 92v 145 
2 پوشاک اسکی Colombia Colombia 138 
3 پوشاک اسکی Colombia Colombia 154 
4 پوشاک اسکی Firefly Firefly 1621
5 پوشاک اسکی Rideae Rideae 150 
6 ست کامل لوازم اسکی fischer fischer 179